Category Archives: ผู้ขอกู้-ลูกหนี้

how to borrow money from friend
เมื่อต้องขอยืมเงินเพื่อน จะเอ่ยปากยังไงดี? – วิธีขอยืมเงิน

การเอ่ยปากจะขอยืมเงินใครซักคนมักเป็นเรื่องยากที่จะเริ่มต้นบทสนทนา เพราะในความเป็นจริง คงไม่มีใครชอบที่จะขอยืมเงินคนอื่นซักเท่าไหร่…แต่เมื่อถึงคราวเดือดร้อนเงินจริง การขอยืมเงินอาจเป็นสิ่งที่คุณเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งจะเอ่ยปากกับเพื่อนแล้ว คุณควรเริ่มต้นวิธีขอยืมเงินเพื่อนยังไงดี? วันนี้ LoanMe มีข้อคิดและแนวปฏิบัติมาแบ่งปัน ขอคำปรึกษาก่อนแล้วให้การยืมเงินเป็นทางเลือกสุดท้าย ในช่วงเวลาที่คุณเดือดร้อน…อย่าเพิ่งมองหาทางออกด้วยการขอยืมเงินใคร เพราะการได้รับคำปรึกษาจากเพื่อนดีๆซักคนในเรื่องของการบริหารเงินและค่าใช้จ่าย น่าจะช่วยให้คุณผ่อนคลายความกังวลได้ไม่น้อย ลองมองหาเพื่อนสนิทซักคน แล้วปรึกษาปัญหาของคุณดูก่อน