กฎหมายกู้ยืม สำหรับลูกหนี้

ถาม-ตอบ ดอกเบี้ยกู้ยืมเงิน ทุกข้อที่ลูกหนี้ต้องรู้ ทำสัญญาอย่างไรไม่โดนโกง

กลับมาดูสัญญาที่เพิ่งเซ็นต์ไป… อ้าว คิดดอกเบี้ยแบบรายเดือนเหรอนี่!? อย่าพลาดแบบนี้ ก่อนจะทำสัญญากู้ยืมเงินกับใคร คุณต้องแน่ใจก่อนว่าข้อตกลงในสัญญา เป็นเงื่อนไขที่ไม่ได้มีเจตนาเอาเปรียบคุณและถูกต้องตามกฎหมาย เพราะบางครั้งตกลงกู้ยืมเงิน พร้อมสัญญายืมเงินเป็นกิจจะลักษณะ แต่พอถึงเวลาคืนเงิน กลับต้องจ่ายเงินก้อนยักษ์แบบ หูฉีกแบบไม่รู้ตัว ทำสัญญาอย่างไรไม่โดนโกง อ่าน 3 นาที อาจช่วยคุณปกป้องเงินตัวเองได้หลายตังค์

“เพราะการกู้ยืมเงินง่ายๆ เงินด่วนออนไลน์ อนุมัติไว ไม่หลอกลวง” ไม่มีอยู่จริง ยิ่งถ้าคุณคิดหาแหล่งเงินกู้ที่ได้เงินรวดเร็ว และไม่อยากมีเงื่อนไขคืนเงินที่ซับซ้อน บอกเลยว่า ยิ่งมีความเสี่ยงถูกเอาเปรียบ แบบนี้คุณควรทำสัญญากู้ยืมเงินอย่างไร? ไม่ให้โดนลูกหนี้โดนโกงเงินซะเอง วันนี้ LoanMe มีทริคมาบอกกัน…สิ่งที่ลูกหนี้ต้องรู้ และเตรียมตัว ก่อนทำสัญญากู้ยืมเงิน

credit09 02

ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับดอกเบี้ยกู้ยืมที่ลูกหนี้ต้องรู้

ถาม: ดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนด เท่าไหร่กันแน่?

ตอบ: ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะต้องไม่เกิน 15% ต่อปี (ยกเว้นจะมีกรณีมีกฎหมายพิเศษอื่นรองรับเช่นกรณี พิโคไฟแนนซ์ นาโนไฟแนนซ์ แต่คุณต้องตรวจสอบก่อนว่าผู้ให้กู้นั้นมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายจริง ไม่ใช่แอบอ้าง)

 

ถาม: เห็นมาไวๆ ดอกเบี้ย 10% ต่อเดือน ถูกจริงไหม?

ตอบ: ไม่จริง! แหล่งกู้ยืมนอกระบบมักใช้คำโฆษณาว่าดอกเบี้ยถูกเช่น 10% ต่อเดือน ต้องเอาดอกเบี้ยต่อเดือนมาคูณ 12 เพื่อหาว่าดอกเบี้ยต่อปีเป็นเท่าไหร่กันแน่ เช่น 10% ต่อเดือน x 12 เดือน = 120% ต่อปี ! เกินที่กฎหมายเกือบ10เท่า !

 

ถาม: ถ้าคิดเป็นต่อเดือนล่ะ อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมที่ถูกกฎหมายเป็นเท่าไหร่?

ตอบ: คำตอบคือ 15% ต่อปี หาร 12 เดือน = 1.25%

 

ถาม: โดนหลอกเซ็นต์สัญญากู้ยืม ดอกเบี้ยผิดกฎหมาย อย่างนี้แปลว่าทุกอย่างเป็นโมฆะ ไม่ต้องชำระหนี้?

ตอบ: ไม่ใช่ เรายังต้องชำระเงินต้นคืนจนครบ แต่ดอกเบี้ยทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ (ดอกเบี้ยเป็นโมฆะทั้งหมด ไม่ใช่เป็นโมฆะเฉพาะดอกเบี้ยส่วนที่เกินร้อยละ 15 ต่อปี)

 

ถาม: ถ้ากู้เงิน แต่ได้เงินต้นมาไม่เต็ม กฎหมายมีแนวปฏิบัติอย่างไร

ตอบ: จำนวนเงินที่ระบุในเอกสารสัญญาในส่วนที่เกินมาจากจำนวนเงินที่ส่งมอบกันจริงถือว่าเป็น “ดอกเบี้ยต้องห้ามตามกฎหมาย”

กรณีตัวอย่าง ผู้ให้กู้ระบุสัญญากู้ยืม โดยคำนวณดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้าและนำ มารวมกับเงินให้กู้จริงเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย ทั้งนี้หากอัตราดอกเบี้ยที่เอามาคำนวณนั้นเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ส่วนของดอกเบี้ยถือเป็นโมฆะ เช่น นายกุ๊กไก่ให้กู้ยืมเงินจำนวน 10,000 บาทเป็นเวลา 1 ปี คิดดอกเบี้ยล่วงหน้า 5,000 บาท โดยระบุในสัญญากู้ว่ากู้ยืมเงินกัน จำนวน 15,000 บาท แต่ถ้าคิดดอกเบี้ยเป็นร้อยละจะเท่ากับ 50% ต่อปี (เพียงแต่ไม่ได้ระบุดอกเบี้ยร้อยละในสัญญา) ดังนั้น เมื่อดอกเบี้ยคิดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ส่วนดอกเบี้ย 5,000 บาทจึงถือเป็นโมฆะ

 

ถาม: ถ้าสัญญาไม่ระบุดอกเบี้ยไว้ กฎหมายว่ายังไง?

ตอบ: 3% ต่อปี (เมื่อก่อนเป็น 7% แต่ในปี 2021 มีการแก้กฏหมายให้เห็น 3%)

 

ถาม: ทำสัญญากู้ยืม ไม่คิดดอกเบี้ยได้ไหม ต้องเขียนอย่างไร?

ตอบ: ได้ โดยในสัญญาควรเขียนชัดเจนว่า “คู่สัญญาตกลงกันว่าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแก่กัน” หรือระบุว่า “ดอกเบี้ย 0%”

 

ถาม: ดอกเบี้ยคิดทบต้นได้ไหม?

ตอบ: ไม่ได้ ยกเว้นกรณีคู่สัญญาได้ตกลงกันไว้เป็นหนังสือว่า ให้คิดดอกเบี้ยทบต้นได้ในกรณีที่ดอกเบี้ยค้างชำระไม่น้อยกว่า 1 ปีแล้วเท่านั้น

credit09 04

ทำสัญญาอย่างไรให้ปลอดภัยเรา?

Do (ทำ)

  1. ตรวจว่ายอดกู้ยืมในสัญญา ตรงกับที่เราจะได้เงินจริงหรือไม่?
  2. อ่านให้ดี ว่าดอกเบี้ยที่เขียนเป็นต่อเดือนหรือต่อปี หรือต่อวัน?
  3. ทำความเข้าใจเงื่อนไขให้ชัด ว่าต้องจ่ายคืนเมื่อไหร่? มีเป็นงวดไหม? แล้วถ้าผิดชำระจะเป็นอย่างไร?
  4. สังเกตให้ดี ว่าสัญญาไม่มีการเว้นวรรคหรือช่องไฟระหว่างคำ ที่อาจถูกนำไปเติมแต่งข้อความลงไป
  5. ทำสัญญา 2 ฉบับและตรวจให้มั่นใจว่าทั้งสองฉบับมีเนื้อความเหมือนกันและเก็บต้นฉบับขอบคุณไว้ให้ดี
  6. พิมพ์ลายนิ้วมือคุณลงไปในเอกสารต้นฉบับด้วยหมึกน้ำเงิน เพื่อป้องกันการถูกนำไปถ่ายเอกสารและป้องกันเขาไปลอกเลียนลายเซ็นต์ของคุณลอยๆเพื่อทำสัญญากู้ขึ้นมาอีกฉบับ
  7. หาพยาน และเก็บหลักฐานว่าเราได้รับเงินกู้จริงมาเท่าไหร่?
  8. เก็บหลักฐาน สลิปโอนเงินหรือใบรับเงินทุกครั้งที่ชำระเงินคืน ยิ่งโอนเงินผ่านธนาคารยิ่งดี
  9. เมื่อชำระเงินคืนครบแล้ว ขอสัญญาของผู้ให้กู้คืนมาเก็บหรือทำลายทิ้ง

Dont (ห้ามเด็ดขาด)

  1. ห้ามเซ็นต์ สัญญาโดยไม่ได้อ่าน
  2. ห้ามเซ็นต์ ถ้ายังมีข้อความบางอย่างที่มีข้อความคลุมเครือ และคุณไม่เข้าใจมันดี
  3. ห้ามเซ็นต์ ชื่อไว้แล้วให้ผู้ให้กู้กรอกข้อความภายหลัง

ทำสัญญากู้ยืมยังไง ให้ปลอดภัย

สรุป

เริ่มต้นยืมเงินใครได้อย่างสบายใจ ไม่โดนโกง แนะนำว่า ก่อนทำสัญญายืมเงินกับใคร คุณควรอ่านสัญญาและข้อตกลงต่างๆ อย่างละเอียดทุกครั้ง และไม่ควรเซ็นต์ลายมือชื่อของตัวเอง ลงในสัญญาเปล่าเขียนมือแบบเด็ดขาดเพื่อป้องกัน การนำเอกสารนั้นไปปลอมแปลงภายหลัง และทุกครั้งของการทำสัญญา ควรมีพยานบุคคลรับรู้เรื่องราวๆต่างไว้ด้วย เพราะหากมีการดำเนินคดีทางกฎหมาย คุณจะได้มีหลักฐานที่ชัดเจนพอไว้ป้องกันตัวเอง

หากคุณอยากทำสัญญากู้ยืมเงินง่ายๆกับคนรู้จัก บนมือถือ ขอแนะนำ LoanMe แอปพลิเคชั่นจัดทำสัญญากู้ยืมอัตโนมัติผ่านมือถือ ที่ช่วยให้คุณทำสัญญากู้ยืมเงินอย่างถูกกฎหมาย ลดขั้นตอนคืนเงินที่ยุ่งยากด้วย ซึ่งระบบจะกำหนดข้อตกลงการกู้ยืมเงิน อย่างถูกกฎหมายไว้ให้แล้ว เพื่อความเป็นธรรมแก่ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ พร้อมฟังก์ชั่นจัดเก็บเอกสารสำหรับทำสัญญาและฟีเจอร์คำนวณดอกเบี้ยที่แสดงภาระคงเหลือในการชำระหนี้ล่าสุด ทดลองใช้ LoanMe ได้ฟรี โดยไม่มีค่าบริการ! ทั้ง Android และ iOS ที่ คลิก

 

ขอบคุณที่มา:

คู่มือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (กรมบังคับคดี)

ดอกเบี้้ยเกินกฎหมายกำหนด ลูกหนี้ไม่ต้องจ่ายดอก (web ทนายนิธิพล)

3,154 Reads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *